İnternet Gazeteciliği Geleneksel Gazeteciliğin Tahtını Sallıyor

İnternet Gazeteciliği Geleneksel Gazeteciliğin Tahtını Sallıyor
Geleneksel Gazetecilik ve İnternet Gazeteciliği  İnternetin ortaya çıkması ile birlikte insan hayatında köklü değişiklikler meydana gelmiştir. İnternetin yaygın bir iletişim aracı olarak kullanılmaya başlanması yeni sektörlerin ortaya çıkmasına neden olmuş, günlük hayatta kullandığımız ve hayatımızın bir parçası olan her şeyin sanal versiyonu oluşmuştur. Geleneksel gazetecilik dediğimiz yazılı basın yayın kurumlarının da internette sanal versiyonları türemiş, bu durum köklü gazetelerin dahi teknolojiyi takip edebilmek ve internette var olabilmek için web sitesi açmasına neden olmuştur. İnternet Gazeteciliği Nedir İnternet gazeteceliği bugün görsel ve yazılı basının tüm fonksiyonlarını içeren bir yapıya sahip sanal gazetecilik sistemidir. Görsel ve yazılı basına göre daha ucuz ve kolay erişilir bir sistem olması internet gazeteciliğini çağın yeni basın-yayın kolu haline getirmiştir. Bugün yazılı ve görsel basında yer alan medya internet gazeteciliğine duyarsız kalmayarak bu alanda da var olmayı tercih etmişlerdir. Bugün gazeteler dahi online servis edilmeye başlanmıştır. Haberler  internetten daha hızlı ve güvenli şekilde takip edilmeye başlanmış, haberleri anvebean takip edebilmek internet gazeteciliğini geleneksel gazeteciliğe oranla bir adım öne geçirmiş, gelenekselin yerine modern ve yeni olanın tercih edilmesine neden olmuştur.