Fikri Mülkiyet Eser Sahipliği Nedir?

Fikri Mülkiyet Eser Sahipliği Nedir?

Fikri Hukukun Konusu Nedir?

Eser sahiplerinin özgürlüklerini taşıyan, bilimsel, edebi, musiki, güzel sanatlar alanlarında ki yaratılar, sinema eseri olarak da sayılan her türlü ürünleri ile bilgisayar programları ve veri tabanlarını da içeren fikri ve sanat ürünlerini, patentleri, markaları, faydalı modelleri, coğrafi adlar ile de işaretleri, yarı iletken topografyası ya da entegre devrelerin yerleşim düzenleri olarak da bilinen çipleri ve dijital iletişimleri içermekte olan bütün bu kavramları aynı anda ifade etmektedir ve kullanılan kavrama da fikri mülkiyet adı verilmektedir ve bu haklar ise marka avukatı ve hukuk büroları tarafından sunulmaktadır.

Fikir Ve Sanat Eserleri Nelerdir?

Fikri haklar hukuku her zaman ekonomik değerleri taşıyan fikri ve sanat eserleri olan ürünlerdir. Bu şekillerde olan eserler ise mali yönleri sebebi ile eser sahiplerinin mal varlığında yer almaktadır. Fakat bilinmesi gerekmektedir ki fikir ve sanat eserlerinden doğan fikri hakları, mali yönleri kadar da hatta bazı zamanlarda daha geniş ölçülerde eser sahiplerinin kişilik haklarını ilgilendiren manevi yönleri de bulunmaktadır. Fikri hukuk alanlarında ise marka avukatı gerekli hizmetleri vermektedir. Günümüzde yasada tanımlanan fikri ve sanat eserleri şunlar olmaktadır; ilim ve sanat eserleri herhangi bir şekilde dil ya da yazı ile ifade edilmektedir. Ayrıca eserler ve her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşulları ile bunların hazırlık tasarımlarını içermektedir ve olası sorunlarda ise marka avukatı gerekli hizmet ve bilgileri vermektedir.