Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza yargılama sürecinde en çok danışmanlık hizmeti duyulan davalardır. Ülkemizde cezaların ağır olması, doğru savunmanın dava seyrini etkilemesi ve ceza hukuku karmaşık yapısı ve teorileri ceza hukuku avukatlarına ihtiyaçları artırır. Ceza davalarında somut bulunun hukuku problemlerin etkili çözüme ulaştırılacak şekilde ele alınması önemlidir. Dava sürecinde ceza hukuku yasalarının doğru ele alınması, olaya bakış açılarının farklı alınarak mevzuata uygun çözüm yollarının bulunması ve avukatlık prensiplerini uygulayarak bakılması gerekmektedir. Süreçte hangi sıfatla dâhil olursanız olun, şüpheli, sanık ve mağdur, profesyonel avukatlık hizmeti almanızda yarar vardır. Profesyonel avukatlık hizmeti temin edilmemesi durumunda hak kaybı, haksız yere özgürlüğün kısıtlanması durumları kaçınılmazdır.

Ceza Davası Süreci


Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suç sayılan eylemin işlenmesi durumunda, suç mahallinin incelenmesi durumunda Başsavcılığın dosya açması ile başlamaktadır. Süreçte dosyaya deliller toplanmakta ve sanık ifadeleri dinlenmektedir. Mağdur tarafının danışmanlık hizmeti alma hakkı olduğu gibi şüphelinin de danışmanlık hizmeti alma hakkı vardır. Şüpheli suçu işlemesi ya da suçu iddia makamının belirti şekilde işlememesi, ceza hafifletici sebeplerinin bulunması durumunda profesyonel bir avukatlık hizmeti alması gerekmektedir. Ceza hukuku ağır cezaları ile kişinin özgürlüğü kısıtlamaktadır. Masumiyet durumunda, delillerin yanlış toplanması ve ilişkilendirilmesi durumunda şüpheli masumiyetini kanıtlamakta özgürdür. Mağdur kişi ve tarafları da şüphelinin en ağır cezayı almasını talep etmeye ve mağduru savunmaya hakkı vardır.