Ceza Hukuku Nedir

Ceza Hukuku Nedir

Ceza Hukukunun İşlevi Nedir

İnsanlar toplu yaşamın kurallarına uymak zorundadır. Nasıl ki toplumsal yaşam insanlar için bir zorunluluk ise toplumsal yaşamın kurallarına uymak da insanlar için bir zorunluluktur. Toplumsal yaşamın sürekliliği insanların bu kurallara uyması ile sağlanır. İnsanların toplumsal yaşama ilişkin yükümlülükleri emir ve yasak şeklinde dikte edilir ve insanlar bu kurallara uyar. Bu kurallara uymayanlarla ilgili ceza hukuku kapsamında cezai işlem uygulanır. Ceza hukuku davaları hakkında daha geniş bilgi almak için https://www.latifcembaran.com/ceza-avukati.html sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Ceza Hukukunun Kaynakları

Hangi hukuku dalı olursa olsun hepsi de toplumsal yaşamın düzenli bir şekilde devam etmesi için uyulması gereken usul ve esasları belirler. Ceza hukuku da insanların başka insanları öldürmemesi, hırsızlık yapmaması, başkasının hakkına tecavüz etmemesi için gerekli emir ve yasakları koyan hukuk dalıdır. İnsanların uyması gereken yasak ve emirlere ilişkin esas ve usulleri barındıran ceza hukuku bu yasak ve emirlere uymayanlarla ilgili cezai yaptırımları da belirler. Ceza hukukunun kaynakları doğrudan kaynaklar ve dolaylı kaynaklar olarak iki başlıkta toplanır. Anayasa, kanunlar ve milletlerarası sözleşmeler doğrudan kaynaklardır. Ceza hukukunun dolaylı kaynakları ise yüksek mahkeme kararları ve doktrinler olarak kabul edilir. Ceza hukuku davaları, ceza hukuku kapsamında belirlenen ve toplumsal düzeni sağlamaya yönelik yasak ve emirlere uyulmadığında açılan davalardır. Bu davalar şu başlıklar altında incelenebilir: Örgüt suçlarına ilişkin ceza davaları, mali suçlara ilişkin ceza davaları, trafik suçlarına ilişkin ceza davaları, kıymetli evrak suçları, bilişim suçlarına ilişkin ceza davaları, tıp-ceza hukuku kaynaklı ihtilaflar, icra ve iflas hukukundan doğan ceza davaları, fikri ve sinai haklardan doğan ceza davaları gibi davalar... Ceza hukuku kapsamında hangi davalar açıldığı hakkında bilgi almak ve bu davalarla ilgili hukuki danışmanlık hizmeti almak için www.latifcembaran.com ile iletişim kurabilirsiniz.