Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nasıl Yasalaştı?

Teknoloji alanındaki gelişmelerle beraber bilgi, farklı ortamlarda veri elde edilmesiyle bu verilerin işlenmesi ve anlamlı bir bütün haline getirerek faydalı bir hale dönüşmeyi sağlıyor. Bununla beraber kişinin verilerinin suistimal edilme riski ortaya çıkıyor. Bu suistimallerin önüne geçilmesi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu daha önemli bir hale gelmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, önceden belirlenen kurallar çerçevesinde verilerin işlenmesi ve bu işlem yapılırken kişinin temel vatandaşlık haklarının korunarak zarar görmemeyi sağlıyor. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile beraber kişi kendini sanal ortamda daha güvende hissederek tedirginliklerinin giderilmesi hususunda önemli bir nokta oluyor. Detaylı bilgi için sayfasını inceleyebilirsiniz. Bahsi geçen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki amaç, kişinin sanal platformlardaki verilerini yasaklamak değil, o verilerin hangi amaca hizmet ettiğini veri sahibinin şahsi kararına bırakmaktır.

Kimler Kanun Kapsamındadır?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kapsamında yasallaşmıştır. Kişinin verilerinin korunmasına daha fazla ihtiyaç duyulması Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu zorunlu kılmıştır. Avrupa Birliği açısından bakıldığı zaman da uyumlu bir kapsama alanıyla, önce TBMM’ye tasarı olarak sunulmuştur. Daha sonra bu tasarı meclisten, 24 Mart 2016’da onay almıştır ve kanunlaşmıştır. Bu kanun 7 Nisan 2016’de de 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve hak ehliyeti bulunan tüm gerçek kişileri kapsadığı gibi tüm tüzel kişileri de kapsamaktadır. Tüzel kişilerin içerisinde kamu kurum ve kuruluşları da dâhildir. Tüm gerçek ve tüzel kişiler bu kanunun esaslarına uymak zorundadır. Bu kanuna göre, milli güvenlik, kişilik haklarını ihlal etmeme ve özel hayatın gizliliği şartlarına bağlı kalınarak istisna halleri vardır. Veriler, aynı çatı altında yaşayan ve diğer şahısların faaliyetlerine yönelik olarak işlenmesi; Kişisel verilerin, kanun çerçevesinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının resmi araştırmalarına yönelik istatiksel veri şeklinde anonim olarak kullanılması; İfade özgürlüğü ile beraber gelen, bilim, edebiyat, tarih ve sanat için işlenmesi; şahsi verilerin, Türk yargı makamları ile infaz makamları tarafından işlenmesi istisna hallerdir. sinaneroglu. av.tr adresinden detaylı bilgi edinebilirsiniz.