Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku, oldukça teferruatlı bir hukuk dalı olup şirketlerin kurulması ve devamında ticari hayatta faaliyet gösterebilmesi için uyulması gerekli kuralları gösterdiğinden son derece geniştir.

Ticaret Şirketleri Nelerdir?

Ticaret Kanunu bünyesinde şirketler hukuku bağlamında düzenlenmiş 5 tipte şirket mevcuttur. Bunlar:

  • Anonim
  • Limited
  • Kolektif
  • Komandit
  • Kooperatiftir.

1-Anonim Şirket: En az 1 kişi tarafından kurulup ortakları gerçek veya tüzel kişi olabilir. Sermayesi belirlidir. Ortakları, şirket borçlarından dolayı sorumlu değildir. Şirket, kendi mal varlığıyla kendi borçlarından sorumludur.

2-Limited Şirket: 1 ya da daha çok tüzel veya gerçek kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur. Esas sermayesi belirli olup esas sermaye paylarının toplamı, bu sermayeyi oluşturur. Ortaklar, şirkete ilişkin borçlardan sorumlu tutulmayıp yalnızca taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülmüş yan edim ve ek ödeme yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumludur.

3-Kolektif Şirket: En az 2 gerçek kişiyle kurulur ve tüzel kişiler şirkete ortak olamaz. Şirketin ortakları, şirketin borçlarından dolayı sınırsız sorumludur yani şirket alacaklıları alacaklarını şirket mal varlığından karşılayamazlarsa ortakların şahsi mal varlığına girilebilir. Şirkete parayla ölçülen tüm değerler, sermaye olarak getirilebilir. Değişken ve belirsiz sermayeli şirket türüdür.

4-Komandit Şirket: En az 2 kişiyle kurulmakta olup 2 tip ortağı mevcuttur. Bunlar, komandite ve komanditer ortaktır. Komandite ortaklar, şirketten sınırsız sorumlu olup komanditer ortaklar ise sınırlı sorumludur.

5-Kooperatif Şirket: En az 7 kişinin bir araya gelmesiyle kurulurlar. Kooperatiflerin tüzel kişiliği bulunmakta olup kar amacı gütmez.

Şirketler Hukuku Kapsamındaki İşler Nelerdir?

Şirket ana sözleşmeleri, şirketlerin gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı sözleşmeler; şirketler hukuku kapsamındaki işlerdendir.