KLATSKİN TÜMÖRÜ BELİRTİLERİ VE TİPLERİ

KLATSKİN TÜMÖRÜ BELİRTİLERİ VE TİPLERİ

Klatskin Tümörü İçin Tedavi Seçenekleri

Safra yolu kanserinin önemli belirtilerinden olan kilo kaybı, halsizlik, sarılık ve karın ağrısı gibi etkenlerle karşı karşıya kalmışsanız klatskin tümörü şüphesine sahip olabilirsiniz. Safra yolunda meydana gelen rahatsızlıklar kendisini hemen belli etmediğinden bu noktada rutin sağlık kontrollerine başvurmanız oldukça önemlidir. Tümör, enerji ve besin kaynaklarını kullandığı için kişide halsizlik görülmesi muhtemeldir. Hasta için hangi tedavinin uygulanacağına gibi alanında uzman doktorlar karar verir. Kanserin tespitinin ardından hastalıklı hücreler karın zarına sıçramışsa cerrahi müdahale için geç olabilir. Farklı tipleri ve evreleri buluna tümörler, kişiden kişiye farklılık gösterse de belirteçleri benzerlik gösterir. Farlı tipleri ve evreleri bulunan tümörlerin hangi şekilde büyüdüğü de önemlidir. Tip 1, Tip 2, Tip 3A, Tip 3B ve Tip 4 olarak sınıflandırılan kanser hücreleri için yapılan tetkikler arasında tomografi, MR ve MRCP görüntüleme ve ultrasonografi yer alır.

Tedavi için Damar Tıkama Yöntemleri

Kanda sarılığın tespit edilmesi ile birlikte karaciğer yetmezliğinin olup olmadığı araştırılır. Safra akışının rahatlatılması için safra yoluna katere veya stentlerle yerleştirilir. Sarılığın düzelmesinin ardından klatskin tümörü için ameliyat yapılabilir. Hastanın enfeksiyon kapması durumunda bu durumun kontrol altına alınması gereklidir. Enfeksiyon gelişim riskini azaltmak için uygun tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi gereklidir. Enfeksiyonlu hastanın tedavi edilmesi durumunda kişide karaciğer yetmezliği görülebilir. ​Safra yolu kanseri için yapılacak ameliyat sonrasında kişinin karaciğer yetmezliği yaşayacağı belirlenmişse çıkarılacak bölüm besleyici toplardamara tıklama işlemi gerçekleştirilebilir. Kalacak kısma kan gitmesini sağlayarak büyümenin gerçekleştirilmesi sağlanır. Kişinin aşırı kilolu olması karaciğer yetmezliği yaşamasına neden olabilir. Bu nedenle ameliyat sonrasında kişinin vücut kitle endeksini ideal seviyede tutması gereklidir. Titiz bir hazırlığı beraberinde getiren bu ameliyat sonrasında kişinin yaşam süresi ve konforu artar.