Karşılaştırmalı Reklam Nedir, Satış Rakamları Üzerinde Etkili midir?

Karşılaştırmalı Reklam Nedir, Satış Rakamları Üzerinde Etkili midir?
Reklam, bir ürün, hizmet ya da malın tüketiciye çeşitli yollardan tanıtılmasını sağlayan araçtır. İyi bir ürünü piyasaya sürmeniz o ürünün süper satış rakamlarına ulaşmasını sağlamaz. Ürünün daha geniş kitleler tarafından tanınmasını ve bilinmesini sağlayan unsur reklamdır. Reklam pazarlamanın önemli bir ayağıdır. Ürünün hedef kitleye ulaşmasını sağlayana reklam geçmişte televizyon, radyo ve gazete ile sınırlı iken günümüzde internet, akıllı telefon, sosyal medya vb. alanlarda da yapılmaya başlandı. Ürün tanıtımı için klasik tanıtım reklamı dışında kırşılaştırmal reklamlar da tercih edilebilir.Karşılaştırmalı Reklam Nedir?Karşılaştırmalı reklam, bir marka veya ürünün başka bir marka veya ürün ile karşılaştırılması yolu ile yapılan tanıtım faaliyetidir. Profesyonel çizgilerde hazırlandığı sürece satış rakamları üzerinde olumlu etkisi olan karşılaştırmalı reklam, etik sınırlar dışına çıkıldığında reklam değil karalama kampanyasına dönüşebilir. Reklam mesajlarında ve tanıtım kampanyalarında karşılaştırmalı reklamı seçen firma sahipleri, bu ince çizgiyi korumaları gerektiğini unutmamalıdır.