Klasik ve Flamenko Gitarlarda Kullanılan Ortak Sağ El Çalım Teknikleri Nedir

Klasik ve Flamenko Gitarlarda Kullanılan Ortak Sağ El Çalım Teknikleri Nedir

Flamenko Gitar Sağ El Çalım Teknikleri Nasıl Olmalıdır

Klasik gitar modellerinde ve aynı zamanda Flamenko gitarlarda kullanılan bazı terimler bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi ise tirando’dur ve sağ el parmaklarının diğer tellere dokunmaksızın telleri çekerek tınlatmasına denilmektedir. Bu aşamalarda sonra tellere vuruşlar gerçekleştikten sonra parmakların bir üst tele yaslamadan önce avuç içine kapandığı sağ el teknikleri olmaktadır. Sağ el parmaklarında herhangi birinin tele dokunma şekilleri oldukça önemlidir. kursu eğitimleri kapsamında bu bilgilerin verilmesi gerekmektedir. Bu noktada parmaklar avuç içine doğru kıvrılma hareketi yaparken tele dokunmaktadır. Bu noktada başka tellere dokunmadan ve temas etmeden tellerin titreşimlerini sağlamaktadır. Tİrando p parmağı kullanılarak yapıldığında tele vurduktan sonra başka tele temas etmeden avuç içi yerine kendi eksininde dairesel olarak hareketler yaparak bir sonraki vuruşa hazır konuma dönmektedir. Flamenko gitar modelleri çalımlarında sağ el tirando pozisyonlarında iken parmakların belirli şekillerde olan ve aynı zamanda özel sıralarla istenilen telleri tınlamasına denilmektedir. En yaygın olanları dörtleme denen sistemleridir. Diğer yandan bu modellerde birden fazla şekillerde kullanım yöntemleri bulunmaktadır. Tırnakların dış tarafları ile vurulması dolayısıyla oluşan sağ el tekniğidir.

Flamenko Gitarlarda Çalışma Yöntemleri Nedir

Bu yöntemler içinde de farklı şekillerde ve değerlerde çalınabilir. Kelime olarak alzapua kaldırma noktası anlamına gelir. P parmağı yardımı ile yapılan ve ileri geri vuruşlardan oluşan karakteristik bir Flamenko teknikleridir. Üçleme veya dörtleme şekillerinde görülür.Bu gitar modellerinde gitar kursu eğitimlerinde verildiği gibi çalışmalarda, betimsel araştırma modeli kullanılmış ve nitel araştırma tekniklerinden yararlanılmıştır. Buna göre nitel araştırma gözlem, görüşme ve aynı zamanda ise doküman analizleri gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı algıların ve olaylarında doğal şekillerde ve ortamlarda gerçekçi ve bütüncül bir biçimlerde ortaya konmasına yönelik olmaktadır. Aynı zamanda nitel süreçlerin izlenmiş olduğu araştırma sonuçlarında tanımlamaları yapılmaktadır. Bu araştırmaların çalışma grubunu ülkemizde bulunan müzik eğitimi anabilim dallarında klasik gitar eğitmenleri olarak görev yapan uzman kişilerde bulunmaktadır.

www.gitarkursu.com.tr